De ce 74% din antreprenori consideră că principalul obstacol este impredictibilitatea mediului fiscal, sau cum ÎNȚELEGEREA pieței poate oferi certitudine

 

 

Nu este o surpriză faptul că, în Romania, în ultimii ani, anteprenoriatul s-a dezvoltat rapid, iar oportunitățile oferite sunt semnificative, atât pentru inovare, cât și pentru creșterea economică. Dar, în ciuda dezvoltării continue a mediului de afaceri, antreprenorii români se confruntă și cu o incertitudine crescută în piață, influențată de factorii economici, sociali, și politici. Aceasta incertitudine nu numai că afectează procesele de luare a deciziilor, dar și strategiile de afaceri și capacitatea de adaptare în fața schimbărilor imprevizibile.

Unul dintre factorii principali care alimentează incertitudinea în piață antreprenorială din România este instabilitatea politică și legislativă. Schimbările frecvente în politicile fiscale și reglementările guvernamentale creează confuzie și dificultăți în gestionarea afacerilor, afectând, în același timp, și încrederea investitorilor și potențialul de finanțare, fie că este vorba de afaceri noi sau deja existente.

Pe lângă factorii politici, un rol la fel de important îl joacă factorii economici. Fluctuațiile valutare, fluctuația prețurilor materiilor prime, și inflația afectează costurile de producție și profitabilitatea afacerilor. În plus, în aceeași măsură este afectat și comportamentul consumatorilor, fapt ce duce la schimbări neprevăzute în piață.

Acești doi factori sunt principala cauza pentru care se creează concurența intensă și apar schimbările rapide din mediul de afaceri. Pentru a putea face față tuturor schimbărilor, antreprenorii trebuie să se asigure în permanență că sunt în pas cu tendințele și că se pot adapta cu ușurință cerințelor consumatorilor.

 

Cum putem face față tuturor schimbărilor?

Pentru a putea face fata schimbărilor, trebuie, întăi de toate, să ne asigurăm că înțelegem exact care sunt lucrurile cu care ne confuntam și ce soluții avem pentru a le contracara.

 

  1. Fluctuațiile valutare și inflația:

Soluții:

a) Hedging-ul valutar

Poate proteja afacerea împotriva fluctuațiilor valutare neprevăzute. Poate include contracte forward sau opțiuni valutare pentru fixarea ratelor de schimb în viitor, limitând astfel riscul valutar.

Mai multe despre hedging puteți afla de aici.

b) Pregătirea bugetelor și a planurilor financiare:

Elaborarea de bugete și planuri financiare realiste este vitală. Trebuie luate în considerare riscurile legate de inflație și fluctuații valutare, iar încorporarea unui buffer pentru a acoperi riscul valutar și inflația în estimările financiare poate ajuta la gestionarea incertitudinilor.

c) Negocierea clauzelor contractuale cu furnizorii și clienții:

Impactul riscurilor asupra afacerii poate fi redus prin negocierea clauzelor contractuale, astfel încât acestea să prevadă ajustări în funcție de fluctuațiile valutare și de inflație. De exemplu, stabilirea prețurilor în valuta locală sau negocierea prețurilor variabile pentru matariile prime în funcție de inflație poate ajuta la limitarea expunerii și a pierderilor.

 

  1. Concurența intensă și schimbările rapide în mediul de afaceri:

Soluții:

a) Inovare constantă:

Investițiile în cercetare și dezvoltare pentru a rămâne la curent cu schimbările din piață, dar și pentru a inova afacerea poate oferi un avantaj competitiv considerabil. Acest lucru poate implica lansări de produse sau servicii noi, îmbunătățirea celor deja existente, precum și îmbunătățirea proceselor de producție sau integrarea tehnologiilor noi pentru a răspunde cerințelor pieței.

b) Analiza de piață:

Monitorizarea continuă a concurentei și a tendințelor din piață poate ajuta la identificarea atât a oportunităților, cât și a amenințărilor, dar mai ales a adaptării strategiilor. Se poate folosi cu încredere analiza de tip SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) pentru a evalua mediul de a afaceri și de a identifica avantajele competitive și zonele de îmbunatățire.

c) Colaborările și parteneriatele:

Încheierea de parteneriate și colaborări cu alte companii sau organizații poate oferi resurse și expertiză suplimentare. Poate fi vorba de parteneriate pentru dezvoltarea de produse și servicii comune, accesul la rețele de distribuție extinse, sau colaborare în domenii precum marketing-ul sau cercetarea de piață.

 

  1. Volatilitatea pieței financiare:

Soluții:

a) Diversificarea portofoliului de investiții:

Investiția într-o gamă diversificată de active financiare poate reduce riscul asociat cu volatilitatea pieței. Antreprenorii își pot diversifica portofoliul prin investiții în acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, și alte clase de active pentru a reduce riscul asociat cu fluctuațiile pieței.

b) Rezervarea de fonduri de urgență:

Alocarea unei părți din profituri sau venituri pentru a constitui un fond de rezervă poate oferi lichiditate și flexibilitate financiară în situațiile de volatilitate a pieței.

c) Consultanța financiară profesionistă:

Angajarea unui consilier financiar calificat poate oferi orientare și sfaturi în gestionarea portofoliului de investiții și în luarea deciziilor. Acesta poate ajuta în evaluarea riscurilor și oportunitățile pieței, precum și dezvoltarea strategiilor de investiție adecvate pentru obiectivele financiare.

 

  1. Riscuri legate de tehnologie și securitate cibernetică:

Soluții:

a) Implementarea măsurilor de securitate cibernetică:

Investiția în soluții și tehnologii de securitate cibernetică poate ajuta la protejarea datelor și a activelor afacerii împotriva atacurilor cibernetice: utilizarea de software antivirus și firewall, actualizările regulate ale acestora, implementarea de politici și proceduri stricte de securitate cibernetică, etc.

b) Educația și formarea:

Educarea și formarea angajaților în domeniul securității cibernetice joacă un rol vital în cadrul oricărei afaceri. Crescând conștientizarea și capacitatea de reacție la amenințările cibernetice și la practicile de securitate, angajații pot identifica și raporta orice potențială amenințare, contribuind astfel la reducerea riscurilor ce pot pun în pericol datele companiei.

c) Asigurări de securitate cibernetică:

Obținerea unei polițe de asigurare pentru securitatea cibernetică poate oferi protecție financiară împotriva pierderilor cauzate de astfel de incidente. Aceste polițe pot acoperi costurile de recuperare a datelor, investigațiile forensice, despăgubirile pentru daunele cauzate clienților, precum și alte cheltuieli asociate cu investigațiile cibernetice.

 

Acestea reprezintă doar o parte din soluțiile pe care antreprenorii români le pot aborda și implementa pentru a atenua riscurile mediului fiscal, dar, în aceeași măsură, pot reprezenta și instrumentele necesare care îi pot ajuta să facă față schimbărilor. Asigurandu-se că sunt pregătiți și că au implementat strategiile adecvate, antreprenorii pot avea mai multă încredere în abilitatea de adaptare și de obținere a succesului pe termen lung în mediul de afaceri din România.

 

Mai multe despre noi puteți afla pe franciza.rombeer.ro sau rombeer.ro