De ce doar 20% dintre antreprenori se simt siguri pe afacerea lor, sau cum efectul DUAL al reglementărilor normative impactează mediul antreprenorial românesc

Reglementările normative reprezintă o componentă esențială a mediului de afaceri, impactând semnificativ antreprenoriatul și economia.

În România, reglementările normative pot fi adevărate provocări, atât pentru antreprenorii noi, dar și pentru cei care au deja experiență în piața de afaceri.

 

Provocările:

a) Birocrația și procedurile complicate – bariere la intrarea pe piață

Nu este o surpriză că una dintre principalele provocări este reprezentată de birocrație, cu toate procedurile pe care le impune. În cele mai multe cazuri, procesul de înregistrare și respectare a normelor este atât de dificil și costisitor, încât nu face decât să aducă întârzieri și cheltuieli suplimentare.

Reglementările normative pot impune costuri suplimentare pentru o afacere, de la costuri legate de respectarea standardelor, până la costuri administrative și legale, asociate cu procesul de conformitate. Aceste cheltuieli pot afecta profitabilitatea și pot deveni o povară financiară, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

 

b) Restricții asupra inovației și concurenței

În unele cazuri, pot impune restricții prin stabilirea unor cerințe sau standarde rigide, îngreunând accesul la resurse sau diverse piețe de desfacere. Aceste restricții pot împiedica dezvoltarea de produse noi și tehnologii inovatoare, și pot reduce competitivitatea afacerilor pe piață.

 

c) Ambiguitatea și interpretarea diferită

Uneori, reglementările normative pot fi ambigue sau deschise la interpretări diferite. Acest lucru nu face decât să creeze incertiduni și confuzie în mediul de afaceri, creând, astfel, dificultăți în respectarea lor, iar prin ambiguitate nu duce decât la dezvoltarea lipsei de încredere în mediul de afaceri.

Dar nu e totul mereu chiar atât de negru pe cât pare la prima vedere. Chiar daca reglementările normale pot deveni un adevărat coșmar procedural, nu trebuie pierdute din vedere beneficiile pe care le pot aduce.

 

                                                reglementarile normative 

 

Beneficiile:

a) Protecția consumatorilor

Unul dintre cele mai importante beneficii este asigurarea protecției și siguranței consumatorilor. Prin stabilirea standardelor și regulilor privind calitatea și siguranța produselor sau serviciilor, reglementările normative contribuie la creșterea încrederii consumatorilor în piață, dar și la protejarea acestora împotriva practilor comerciale incorecte sau dăunătoare.

Prin impunerea standardelor și cerințelor stricte privind siguranța și calitatea produselor, se asigură conformitatea acestora cu normele în vigoare. Această promovare a siguranței și calității contribuie la protejarea sănătății și siguranței publice, cât și la creșterea reputației și încrederii în produsele sau serviciile oferite.

 

b) Stabilirea cadrelor juridice și administrative

Reglementările normative stabilesc cadrul juridic și admnistrativ în care se desfășoară activitatea antreprenorială și economică. Prin stabilirea unor norme și reguli clare și transparente, se creează un cadru predictibil și stabil pentru afaceri, facilitând planificarea și luarea deciziilor de către antreprenori și investitori.

În acest mod, pot fi stimulate investițiile și dezvoltarea economică, creând un climat favorabil. Prin stabilirea cadrului legal și adminstrativ predictibil și transparent, reglementările normative pot atrage investiții atât naționale, cât și străine, ajutând dezvoltarea și creșterea afacerilor și a economiei.

 

c) Promovarea conformității și responsabilității

Reglementările normative promovează conformitatea și responsabilitatea în mediul de afaceri, prin impunerea normelor și standardelor bine stabilitate. Încălcările și abaterile de la acestea sunt, astfel, sancționate.

Prin promovarea unei culturi a conformității și responsabilității, se consolidează un mediu de afaceri etic și responsabil.

 

Dualitatea reglementărilor normative impactează profund mediul antreprenorial din Romania. În ciuda acestor provocări, este essential ca guvernele și organizațiile să găsească un echilibru adecvat între reglementare și stimularea inovării și competitivității în cadrul economiei românești. Prin identificarea și abordarea provocărilor asociate reglementărilor normative și capitalizarea beneficiilor acestora, se poate crea un mediu de afaceri mai efecient, transparent și competitiv în România, stimulând astfel creștea și prosperitatea economică.

 

Mai multe despre noi puteți afla accesând franciza.rombeer.ro sau rombeer.ro